Borgloon: op vrijdag 19 juni vieren ze hun Midzomeravond in

het Brigittijnenklooster met een tuinfeest, wij spelen er vanaf 18u