Zaterdag 9 december wandelt de Kerstman

door de stad Hasselt naar zijn winterverblijf op

Winterland en wij begeleiden hem.